Stowarzyszenie "Synergia Pokoleń" w Stalowej Woli jest nowatorską organizacją pozarządową, która z założenia stawia na współpracę i integrację międzypokoleniową. Utworzone 17 lutego 2023 roku przez grupę zaangażowanych pracowników i aktywnych seniorów, uczestników Centrum Aktywności Seniora. "Synergia Pokoleń" stanowi bezpośrednią reakcję na potrzeby społeczności seniorów w mieście, jednocześnie otwierając się na współpracę z młodszymi pokoleniami. Mottem naszego stowarzyszenia jest zdanie „Młodzi biegną szybko, ale to starsi znają drogę”.

Połączenie w stowarzyszeniu członków młodych, w wieku 30-40 lat, z seniorami powyżej 60. roku życia tworzy unikalną przestrzeń dla wymiany doświadczeń, wiedzy oraz wartości międzypokoleniowych, co przynosi szereg korzyści dla obu grup, jak i dla społeczności jako całości. Najmłodszy członek stowarzyszenia ma 32 lata za to najstarszy 74. Młodsi członkowie stowarzyszenia dzielą się z seniorami swoją wiedzą na temat nowych technologii, trendów społecznych i kulturowych, pomagając seniorom lepiej odnaleźć się w szybko zmieniającym się świecie. Seniorzy pokazują młodszym pokoleniom swoje życiowe doświadczenia, mądrość oraz umiejętności nabyte przez lata, co stało się bezcennym źródłem inspiracji i nauki. Współpraca międzypokoleniowa przełamuje stereotypy dotyczące wieku, pokazując, że niezależnie od liczby lat każdy może być aktywny, kreatywny i pełen pasji. To wspiera budowanie społeczeństwa bardziej otwartego i tolerancyjnego.

Połączenie różnych perspektyw i doświadczeń przynosi innowacyjne rozwiązania i pomysły. Młodsze pokolenia, korzystając z wiedzy i doświadczenia seniorów, lepiej rozumieją przeszłość i tradycje, co w połączeniu z nowoczesnym spojrzeniem i technologią przynosi kreatywne i skuteczne rozwiązania problemów społecznych.

Celem "Synergii Pokoleń" jest angażowanie się w działania na rzecz lokalnej społeczności seniorów w Stalowej Woli, a także organizowanie i prowadzenie działań edukacyjnych, kulturalno-wychowawczych oraz sportowych dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.  


KRS 0001023743

NIP 8652582794

REGON 52469040100000

Numer rachunku Stowarzyszenia (mBank): 04 1140 2004 0000 3702 8348 1866 

 

Facebook

Odwiedź naszego Facebooka!